Hantera farliga byggmaterial

Om du funderar på att renovera ett äldre hus och vill ha koll på allt om renovering, så är det bra att veta att i äldre hus kan det förekomma byggmaterial med ämnen och partiklar som kan vara farliga för hälsan. Det är bra att se till att skaffa ordentlig skyddsutrustning. Framför allt bör man investera i en riktig gasmask, gärna med utbytbara filter som ger tillräckligt skydd mot såväl gaser som mikropartiklar. Äldre hus är ofta byggda med naturliga och i regel sunda material. Men efter andra världskriget så var man ivriga att bygga snabbt och billigt. Det gjorde då att man så att säga övergav traditionella hantverksmetoderna och började experimentera med nya byggtekniker. Samtidigt introducerades en uppsjö av syntetiska och kemiskt behandlade material som var enkla att massproducera och installera. Idag är många av de farliga produkterna som fanns förbjudna, men de kan som sagt förekomma i äldre hus och de kan komma att spridas om du börjar att renovera och riva i det. Det är inte ovanligt att hus har eternitplattor, som egentligen då är asbestcement.

Om du är osäker på hur det är i ditt hus med farliga ämnen kontakta då gärna ett företag som utför analyser av byggmaterial och färgprover. 

Farliga material att se upp med

Asbest (inomhus): Asbest är inte bara något som finns i eternitplattor, utan det kan förekomma inomhus och då ofta i applikationer relaterat till brandskydd och tätning, exempelvis i rör- och installationsisolering, klaffventiler, murbruk, kakelfix, fog, fönsterkitt, fönsterbänkar, underskikt i plastmattor, rökgasanslutningar och kakelugnar.

Bly, arsenik, kadmium (inomhus): Dessa ämnen förkommer ofta i färgpigment från 1800-talet och tidigt 1900-tal. Bly är oftast relaterat till vitmålade snickerier och konstmåleri (blyvitt), men förekommer även i utomhusfärg.

Byggkemikalier: Detta finns ofta i syntetiska byggmaterial som introducerades under efterkrigstiden. Exempel på hälsoskadliga byggkemikalier är formaldehyd i spånplattor, mjukgörare i plastmattor, konserveringsmedel och biocider från färger och fogmassor.

Radon (blåbetong mm): Radon är en radioaktiv, luktfri gas som finns naturligt i mark och berggrund som innehåller alunskiffer. Under en period, 1929-1975, användes alunskiffer vid tillverkning av byggmaterialet blåbetong (blå lättbetong).

25 Feb 2021