Munhälsa är startpunkten för allmänhälsa och välmående

God munhygien är nära kopplat till många andra hälsofaktorer. Här är några sätt på vilka munhälsan påverkar vår allmänna hälsa:

  1. Hjärt- och kärlsjukdomar: Forskning har visat att det finns en koppling mellan dålig munhygien och hjärt- och kärlsjukdomar. Bakterier och inflammation i munnen kan spridas till andra delar av kroppen och öka risken för hjärtsjukdomar.

  2. Diabetes: Människor med diabetes har en ökad risk för tandproblem på grund av högre sockernivåer i blodet. Å andra sidan kan dålig munhygien också göra det svårare att kontrollera blodsockernivåerna.

  3. Respiratoriska problem: Bakterier i munnen kan också orsaka infektioner i luftvägarna och försämra andningshälsan, särskilt hos personer med redan befintliga lungproblem.

  4. Graviditet: Gravida kvinnor med dålig munhygien löper större risk att föda för tidigt eller få barn med låg födelsevikt. Det är därför viktigt för gravida kvinnor att fortsätta att ta hand om sin munhygien.

  5. Alzheimers sjukdom: Det finns även forskning som tyder på att dålig munhygien kan vara en riskfaktor för utveckling av Alzheimers sjukdom.

Akuta Tandbesvär i Malmö - Vikten av Snabb Åtgärd

När det uppstår akuta tandbesvär är det viktigt att agera snabbt för att förhindra att problemet förvärras. I Malmö finns den professionella tandvårdskliniken Tandvårdcentralen som erbjuder akuta tandvårdstjänster för att behandla akuta tandbesvär och lindra smärta omedelbart.

Genom att prioritera munhygien och ta itu med eventuella tandbesvär på ett snabbt och effektivt sätt kan vi bidra till att upprätthålla vår allmänna hälsa och välbefinnande på lång sikt. Så låt oss inte glömma att vår munhälsa är nyckeln till en frisk och lycklig framtid.

31 Mar 2024