Får man installera diskmaskin på egen hand?

Det här med att installera diskmaskin på egen hand, får man det? Det korta svaret är ja, om det är så att det redan är framdraget rätt slangar samt att elinstallationen är utförd av en elektriker. Om man bara ska byta ut den gamla mot en ny, så är det ju redan klart med allt sådant och då får man göra det. Sedan om man bör göra det, det är en helt annan fråga. Det bästa är att alltid ta in en fackman som gör det. 

Boverkets byggregler säger att installationen ska vara gjord på ett fackmässigt sätt. Man måste då göra jobbet precis lika bra som en professionell VVS-installatör. Sedan måste det som sagt vara så att alla anslutningar för el, kallvatten och avlopp blivit framdragna av behöriga VVS- och elinstallatörer. Detta är en regel som alla försäkringsbolag tillämpar. Om något felar med elen, när du ska göra installation av diskmaskinen så bör du ringa eljour Stockholm för att få rätta hjälpen. 

Att tänka på när du installerar diskmaskinen själv

Ska du bara byta ut den du redan har mot en ny, så får du installera den nya själv. Oftast är det bara att ta bort den gamla och sätta in den nya. Se bara till att du har koll på vilka slangar som går vart, och hur de ska sitta. När det gäller el, så är det ofta så att de flesta diskmaskiner kopplas in med en vanlig stickpropp i ett vanligt 230 volts vägguttag. Om det saknas ett uttag, så måste det nstalleras av en behörig elektriker.

18 Nov 2020